SLUTREPLIK. EU vill förbjuda svensk vargjakt. EU-kommissionens förslag riktar särskilt in sig på svenska förhållanden och står i direkt i strid med riksdagens beslut att tillåta jakt. Blir det verklighet slår det hårt både mot de som lever på landsbygden med vargen runt hörnet och mot samernas renbetesland.

Men detta är uppenbarligen ovidkommande för Margareta Sturemyr från föreningen Jaktkritikerna. Hon välkomnar förslaget och menar föraktfullt att det bara handlar om jaktbolag som vill sälja “mycket inkomstbringande troféjakter till utländska jägare.”

Svaret är talande för Jaktkritikernas syn på viltvård. De applåderar att årets licensjakt är stoppad – trots att vargpopulationen är betydligt större än de 170 till 270 individer som riksdagen har fattat beslut om. Hade Jaktkritikerna fått bestämma hade vi inte haft någon jakt alls i Sverige och de struntar blankt i om regelverket följs i dag eller inte.

Sturemyr sällar sig därmed till samma skara som bland annat Miljöpartiet och Naturskyddsföreningen som inget hellre vill än att sätta käppar i hjulet för den svenska rovdjursförvaltningen.

Med Kommissionens förslag kommer antalet vargar öka explosionsartat och sprida sig till områden där vi gemensamt har kommit överens om att vi inte vill ha dem. Det kommer att ytterligare drabba de som redan lever med vargen i dag. I synnerhet som förslaget dessutom innebär att Sverige inte längre ska få ta socioekonomiska hänsyn i vargförvaltningen.