Gymnasielagen visst, men hur blir det sen?

Om båten läcker in kan du ösa ut vattnet, skopa efter skopa, men det kommer fortsätta läcka in. Kanske du får sitta hela livet...

Svenska politiker är en samling krukor

DEBATT. Fördelen med att stå på en perrong och vänta på ett försenat tåg är att smartphonen kan ge oss ett oavbrutet flöde av...

Flera problem olösta kring ensamkommande

DEBATT. I går meddelade Migrationsöverdomstolen två domar gällande tillämpningen av den så kallade gymnasielagen. Lagen innebär att cirka 9 000 personer, varav 99,4 procent...

Ge inte sossarna en millimeter, Alliansen

DEBATT. Att vara liberal är att vara kluven, sa den gamle folkpartiledaren Gunnar Helén, ett citat som har blivit något av en kliché. Men...

Nej, jag är ingen barnamördare

DEBATT. De senaste dygnen har jag blivit kallad nazist, mördare, änglamakerska. Man har önskat livet ur mig. Man vill att jag ska brinna i helvetet....

Kom igen – vi unga kan fixa det här!

DEBATT. Debatten kring regeringsbildningen borde handla mer om vad ett bredare samarbete över blocken skulle kunna möjliggöra i praktiken. Medan moderpartierna håller presskonferenser har ungdomsförbunden...

Du har fel – alla länder måste ta ansvar

REPLIK. Jag arbetar intensivt med att bygga en ny och modern asyl- och migrationspolitik för EU. För ett år sedan antogs, med två tredjedels majoritet,...

Du har fel – elevhälsan är bättre för våra barn

EPLIK. Riksföreningen för skolsköterskor finner Ekmans artikel mycket upprörande. Den innehåller en lång rad felaktigheter. Som exempel kan nämnas inledningen, att skolsköterskor och skolläkare skulle vara...

Mer liberalism räddar inte ditt parti, Löfven

DEBATT. Sverigedemokraternas liksom andra högerextrema partiers framväxt i Europa är främst, men naturligtvis inte enbart, ett uttryck för växande klyftor och fattigdom. En protest mot den...

Nej, det är Stockholm som får mest stöd

REPLIK. Är det kommunala utjämningssystemet som gör att många svenskar är skeptiska till Stockholm? Det tycks vara tesen när Fredrik Torehammar från Stockholms handelskammare tolkar en...

Det ska räcka att man stänger av sig EN gång

DEBATT. Philip Mårtensson, som själv har lidit av ett spelmissbruk, beskriver i Aftonbladet den 19 februari hur efterlängtad omregleringen av den svenska spelmarknaden är. Efterlängtad inte...

Lär av tragedin – ställ krav på bussbolagen

DEBATT. Buss är det säkraste transportslaget vi har i vägtrafiken. Det är bra för både trafiksäkerheten och miljön att åka kollektivt. Trots detta har...

Det dåliga med mjölk vill LRF inte veta av

SLUTREPLIK. Det är intressant att LRF Mjölk skriver av kritiken mot mjölk och den skada den åsamkar både miljö och djur som ”känsloargument”. Hela mjölkindustrins marknadsföringsstrategi, med Bregottfabrikens gröna...